Persiankia.com ►► سایت پرشین کیا - نسخه چاپی مطالب
مشخصات مطلب
تاریخ: ۱۳۹۲/۰۲/۱۷ موضوع: شبکه لینک مطلب
عنوان : محدود کردن سایز پرینت در 7
شرح مطلب :
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Print\Printers\PrinterName\DsDriver


HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Printers\PrinterName\DsDriver


مقدار مربوط به printMediaReady و printMediaSupported را برای A4 ست میکنید (قبل از تغییر نگاه کنید که چگونه مقدار برای A4 ست شده و باید همانطور مقدار نوشته شود).

بعد با یک اسکریپ و گروه پالسی GPO یا استفاده از GPP یا استفاده از PsTools روی کلاینتها ست کنید.

راه دیگر استفاده از SetPrinter.exe میباشد.
|Persiankia.com © ۱۳۸۵ - ۱۳۹۷ | تمام حقوق اين سايت براي پرشین کیا محفوظ مي باشد |